Johanna Andersson

Idénästet

Idag har jag inte varit i skolan utan jag har tillsammans med mitt och många andra UF företag varit på guldfågeln arena. Idénästet som det kallas ägde rum idag. Vi redovisade inför en jury som bestod av företagare utifrån näringslivet. Det vi redovisade handlade om just vårt företag och vad vi erbjuder, samt lite hur ekonomin är upplagd. Det gick väldigt bra och vår idé känns positiv och utvecklingsbar. Roligt att komma ut och göra något som man inte brukar göra också!